TT1 : Panalangin para sa Edukasyon

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

ChristianBlessings welcomes Jennifer Espina as a Contributor who will lead in the Tagalog Blog ministry. With her we re-launch Tagalog Blog to the glory of God,  in Taglish for Filipinos everywhere .

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
quotes on praying

“Their purpose is to teach people wisdom and discipline, to help them understand the insight of the wise. Their purpose is to teach people to live disciplined and successful lives, to help them do what is right, just, and fair.” – Proverbs 1:2-4

Sa PTA-meeting ng mga magulang ngayong taon, mataman kong pinakinggan ang sinasabi ng guro ng aking anak tungkol sa K-12 curriculum. Ayon sa kanya, “ Maliit ang scope ng K-12 ngunit malalim ito kumpara sa dating Curriculum na malawak nga ngunit mababaw naman. Sa maraming taon ko nang pagtuturo, napuna ko na ang mga mag-aaral na produkto ng K-12 ay mas magagaling, mas nagpa-participate sa klase, at may mas matured na pananaw kumpara sa aking mga nagdaang estudyante.” Siya’y nagsasalita tungkol sa mga grade-four students na unang nakaranas ng K-12. Nakakatuwang marinig mula sa kanya ang positive side ng K-12 Curriculum kahit pa nga umani ng maraming batikos mula sa mga magulang ang pagbabagong ito sa Edukasyon ng ating bansa. Hinihimok tayo ng Gobyerno na buksan ang ating mga pananaw tungkol sa pagbabagong ito at hayaang maipatupad muna ito bago husgahan. Sa panig nating mga magulang, may kabigatan itong pampinansyal gayundin, hindi madali ang mag-adjust sa ganitong sistema lalo pa’t kulang na kulang naman talaga sa kahandaan. Kami na nauna sa Curriculum na ito ay halos mangapa sa dilim dahil sa kawalan ng mga textbooks na kung dumating man ay paisa-isa at umaabot sa amin halos kalahatian na ng taon. Hindi madali kaya naman maraming mga magulang ang nahihirapan at nagre-reklamo.

Sabi pa ng guro ng aking anak, “Wala na tayong magagawa pa kung hindi tanggapin na lang ang bagong sistema na ito ng Edukasyon sapagkat sigurado nang magpapatuloy ito sa mga taong darating.” But we can do something para gabayan ang pananaw ng mga namumuno sa ating edukasyon. Kailangan na nating dumulog sa ating Panginoong Diyos. Kailangan na nating iluhog sa Kanya ang ating mga karaingan, ang ating mga naisin para sa ating mga anak at maniwalang kaya niyang saklawan ang lahat ng may kinalaman sa kinabukasan nila. Isang halimbawa ng namumuno ay si John Harvard na ginabayan ng Diyos para sa tamang sistema ng Edukasyon sa Harvard University noong 1636:

“In 1636, John Harvard, whose bequest endowed Harvard University, said, “Let every student be plainly instructed and earnestly pressed to … lay Christ in the bottom as the only foundation of all knowledge and learning.”

Isang patunay ang taong ito na maari rin tayong magkaroon ng ganitong uri ng namumuno kung tutulong tayo sa pananalangin tungkol sa kinabukasan ng ating mga anak. Sa pagkakataong ito, saan ka man naroroon sa ating mundo, kung mayroon kang anak na nag-aaral dito sa Pilipinas, hinihimok kitang manalangin para sa mga guro ng iyong anak, para sa mga namumuno sa DEPed, at para sa maayos na sistema ng ating Edukasyon sa Pilipinas. Alam nating lahat ang mga kalikuan na nagaganap sa ating mga pampublikong paaralan at marahil ito ay dahil na rin sa kakulangan ng mga magulang na lumuluhod sa Diyos para manalangin tungkol sa kanila. Huwag nating silang kalilimutang isama sa ating mga panalangin dahil…

“The earnest prayer of a righteous person has great power and produces wonderful results.” – James 5:16

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!
This entry was posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS, SHARING STRUGGLES , Shaping Spiritual Solutions! and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to TT1 : Panalangin para sa Edukasyon

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.