TT7: Submit to Authority and You will Obey God

cartoon with quote

“Let every person be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Therefore whoever resists the authorities resists what God has appointed, and those who resist will incur judgment. For rulers are not a terror to good conduct, but to bad. Would you have no fear of the one who is in authority? Then do what is good, and you will receive his approval, for he is God’s servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for he does not bear the sword in vain. For he is the servant of God, an avenger who carries out God’s wrath on the wrongdoer. Therefore one must be in subjection, not only to avoid God’s wrath but also for the sake of conscience…”  – Romans 13:1-7

Nakipagkita si Alexander Woollcott kay GK Chesterton para kumain ng tanghalian sa London Restaurant. Sa pagitan ng pagkain ay ipinaliwanag ni Chesterton kay Alexander ang maraming pam-pilosopiyang paksa kasama na ang tungkol sa power at authority.

Ipinaliwanag niya ang ganito bilang halimbawa, “Kapag ang isang Rhinoceros ay pumasok sa restaurant na ito, hindi maikakailang sa laki at tapang niya ay mayroon kaagad siyang kapangyarihan (power) sa lugar na ito. Subalit ako ang unang tatayo dito para sabihin sa kanyang wala siyang kapamahalaan (authority) sa lugar na ito.”

Nabanggit ko ang kwentong ito upang magbigay halimbawa sa nakaka-alarmang balita tungkol sa pagbubukas ng mga packages ng ating mga kababayang OFW’s. Hindi ako sanay makialam sa mga balita at hindi rin ako mahilig mag-komento tungkol sa mga ito, subalit dahil sa gusto kong magkaroon ng maayos at maka-Diyos na pananaw tungkol sa topic na ito bilang anak ng OFW, hayaan ninyong ipahayag ko ang aking pananaw.

Tunay na nakasasakit naman ng damdamin hindi lamang para sa nagpadala kung hindi pati na sa pinadadalhan ng mga packages ang ganitong panukala. Para bang pakiramdam mo dito’y paglabag na sa iyong pampribadong karapatan. Para bang pagsilip sa iyong pampribadong silid pero sa paraang iyong nalalaman. Alam mo ba kung bakit ito masakit? Dahil may mga kababayan tayong nagsisingit naman talaga ng mga alahas at cellphones na itinatago nila sa mga makakapal na tela sa loob ng kahon. Totoo ring pinagbuwisan nila ng pawis at dugo nang ilang buwan ang bawat isang bagay na nasa loob ng kanilang mga kahon. At higit sa lahat, masakit din naman talagang mapagbintangan.

Pero kapatid, sa kabila ng pagpupuyos ng ating mga damdamin, ito pa rin ang katotohanang sinasabi sa atin sa Bibliya:

“Let every person be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God.” – Romans 13:1

Pero Jennifer, ang hirap naman yata niyan, hindi na iginagalang ang karapatan natin pero magpapasakop pa rin tayo.

Tama kapatid, kung minsan naman talaga mahirap sundin ang mga utos ng Diyos eh. Iyon na lang ipasampal mo pa ang kanan mong pisngi matapos bugbugin ang kaliwang pisngi’y napakahirap na. Iyon na lang tanggalin mo ang muta sa iyong sariling mga mata bago mo punahin ang sa iba’y mahirap na, kasi hindi ka aware sa sarili mong muta, hindi ba? Napaka-simple pero hindi madali.

Ganito din ang paggalang sa mga nasa autoridad. Isipin mo na lang na iginagalang mo sila dahil iyon ang utos sa iyo ng Diyos. I-bypass mo ang tingin mo sa kanila at tumingin ka ng mas mataas kaysa sa kanila, kay Kristo. Dito ka lang makakadama ng kapayapaan at hindi sa paraan ng pagra-rally o pagpapahayag pa ng pagre-rebelde laban sa pamahalaan.

Kapatid, basahin mong muli ang ating teksto sa unahan ng article na ito, pag-isipan mong mabuti ang sinasabi nito.

Ngayon, nagtitiwala ka na ba sa Kanya?

Mahirap, masaklap, malupit nga kung minsan, ngunit ang pagtitiwala natin sa Diyos ay palaging may mabuting kahihinatnan. Tayo pa rin ang laging magwawagi sa huli.

Kapatid, kung naibigan mo ang ating debosyon sa araw na ito, maari mo ring bisitahin ang aking blog ng pang-araw-araw kong personal na debosyon. Samahan mo rin ako dito sa ChristianBlessings tuwing Huwebes para sa mas marami pang Tagalog na Debosyunal sa mga darating na mga araw sa tulong at awa ng Diyos.

Pagpalain ka nawa!

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!
This entry was posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS, SHARING STRUGGLES , Shaping Spiritual Solutions! and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to TT7: Submit to Authority and You will Obey God

  1. Pingback: My Article Read (9-3-2015) | My Daily Musing

Leave a Reply to ptl2010 Cancel reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.