TT10: 7 Mahahalagang Motibasyon upang Magpatuloy ka sa iyong Paglagong Ispiritwal

more like Christ quote

(This is my Tagalog Version of 7 Essential Factors that will Motivate you to Pursue Spiritual Growth)

Napansin mo ba ang dumaraming matatanda na dumadalo sa inyong Iglesya tuwing Linggo? Naitatanong mo rin ba sa sarili mo kung bakit sila naroroon? Naabot na kaya nila ang rurok ng kanilang katandaan hindi lang sa kanilang mga pisikal na kaanyuan kung hindi pati na rin sa kanilang pang-ispiritwal na buhay?

Ang mga tanong na ito’y bumabagabag sa akin, at maaaring sa iyo rin kung seryoso ka sa iyong paglagong ispiritwal.

*

Sa ngayon, mayroon akong sipon na naging tuyong ubo. Nahihirapan akong huminga sa gabi habang nakahiga sa kama. Naaalala ko tuloy ang mga araw na napakalakas ko pa. Hindi ako nagkakasakit, kahit pa nga pabalik-balik ako sa ulanan maghapon. At kahit pa sobrang lamig o sobrang init hindi ako nito naaapektuhan. Pero noon ‘yun…

Hindi na ngayon…

Nagiging masasaktin na akong tao.

Ngayon nga lang, habang kinokopya ko ang isang quote sa computer ko, bigla kong naramdaman ang kirot sa gilid ng kanan kong paa. Hindi ko alam kung ang kirot na iyon ay may koneksyon din sa kanan kong kamay kasi ay biglang hindi ko na rin ito maigalaw. Pinilit kong isinulat ang quote sa notebook ko pero ang naisusulat ko lang ay puro doodles na parang sulat ng dalawang taong gulang na bata. Nakakapagtaka hindi ba?

Isang katotohanang pahina na ako ng pahina habang dumadaan ang panahon.

Dito ko na naisip ang aking ispiritwal na kondisyon. Nasaan na nga ba ako sa paglakad ko kay Kristo? Lumalago ba talaga ako? O ako pa rin ang dating si Jennifer pagkatapos kong makilala si Hesus? Lumalakas ba ako o humihina na kagaya ng aking physical condition?

Hinanap ko ang mga sagot sa mga tanong na ito. Tiningnan ko ang mga dahilan para kahit paano naman ay magkaroon ako ng motibasyon para magpatuloy  sa paglago kong ispiritwal. Pero ang mga nakukuha kong sagot ay puro sagot sa tanong na “Paano?” at hindi sagot sa mga “Bakit?”

Nanalangin ako at hinahap ko sa sarili ko ang mga bagay na pwede kong gawing dahilan sa quest ko on spiritual maturity at narito sa post na ito ang listahan ng mga iyon.

Kapatid, alam kong may mga mas malalalim ka pang mga dahilan para magpatuloy sa paglakad mo sa Panginoon, pero sana makakuha ka pa rin ng iba pang mga ideya sa artikulong ito. Pwede mo ring idagdag ang sarili mong mga dahilan sa comments box sa ibaba. Para naman sa mga nangangapa pa sa dilim tungkol sa kanilang pwedeng maging motibasyon para lumago kay Hesus, makakatulong sa inyo ang mga sumusunod.

Magpapatuloy ka sa iyong paglagong Ispiritwal dahil…

.01 Naniniwala kang ang Diyos ang naglagay sa puso mo ng desire na magpatuloy sa iyong paglago.

Sa simula pa lang na makilala mo at tanggapin si Hesus ay nasa iyo na ang kagustuhang lumago na kasama Siya. Nagkakaroon lamang ito ng problema kapag pilit mong inaaalis sa isip mo ang mga bagay na ito at mas pinipili mong mamuhay na parang dati lang. Pero alam mo bang kung magiging bukas lamang ang isip mo sa mga pagbabagong nais ng Diyos sa buhay mo, hindi pwedeng hindi ka lalago.

Kung mangyayari ito, mapapansin mong makikinig ka na sa Kanya habang tumatagal at makikilala mo na ang tinig Niya sa buhay mo. Unti-unti, gagawin mo na rin ang gusto Niyang gawin habang ipinapakita naman Niya sa iyo ang mga hakbang ng paisa-isa. Kailangan mo lang buksan ang iyong mga mata, makinig ka sa tinig Niya, at sumunod ka.

.02 Napapansin mong hindi ka na satisfied sa iyong spiritual condition.

Hindi ka naman nagbabago. Pareho pa rin ang ugali mo bago mo makilala si Kristo, mas lumala pa nga. Minsan tinatapik ka ni Kristo at sabi Niya, “Anak, kailan mo ba talaga ibibigay ang buong buhay mo sa akin?”  Kapatid naman, kapag naririnig mo na ang ganitong mga salita mula sa Kanya, siguradong panahon na para seryosohin ang iyong paglagong ispiritwal. Huwag ka namang magmatigas pa.

.03 Gusto mo na ring maging isang mabuting halimbawa sa iyong pamilya, mga kaibigan, at mga kamag-anak.

Nakikita mo na ang mga paghihirap at kakulangan sa buhay ng mga mahal mo. Alam na alam mong kung makikilala nila si Kristo ay magkakaroon sila ng pag-asa at kapayapaan. Kaya naman gusto mo na ring makilala nila si Hesus. Ang problema dahil sa masama pa rin ang ugali mo, at palamura ka pa rin, at palaaway, hindi sila maniniwala sa iyo. Kapatid, hindi pa naman huli ang lahat. Magsimula ka na ngayon sa iyong matinong paglakad kay Kristo at isipin mo sanang palagi na “Ang mga mahal ko sa buhay ay nakatingin sa akin. Ako ang kanilang huwaran sa paglakad ko kay Kristo, kaya naman magbabago ako para magamit ng Diyos ang buhay ko para sa kanila.”

.04 Gusto mo na ring magturo ng Salita ng Diyos at abutin ang mga naliligaw ng landas.

Siguro ayaw mo ng maging pabebe sa iyong pananampalataya. Siguro nagkakaroon ka na rin ng compassion sa mga naliligaw at pati na rin sa mga manggagawa ng Iglesya na nahihirapan na rin sa marami nilang tungkulin. Kung ganoon kailangan mo nang magbago. Kailangan mo nang magkaroon ng disiplina sa pagbabasa ng Bibliya araw-araw at gugulin ang mga panahon mo sa pagsasaliksik tungkol sa pananampalataya mo. Ipamuhay mo na rin ang mga natututuhan mo dahil mas magandang makita muna nila sa iyo ang mga pagbabagong ito. Hayaan mo na munang ang mga ito ang magturo sa kanila sa umpisa.

Kapatid kung babae ka naman, pwede kang magturo sa kapwa natin babae o maging guro ng mga bata, o mag-umpisa ng blog ministry para palakasin ang mga batang Kristiyano.

.05 Gusto mong harapin ang mga pagsubok na may matibay na pundasyon sa iyong pananampalataya.

Ang pundasyong ito ay si Kristo. Sa buhay nating mga Kristiyano, napakaraming pagsubok  kasi nga ang kaaway natin ay hindi rin naman nagpapahinga para gawin tayong mahina sa pananampalataya. Gusto niyang maging batong katitisuran tayo sa ibang mga mananampalayataya para lalong walang maniwala kay Kristo dahil sa atin. Hindi natin ito gustong mangyari kaya naman kailangan rin nating magsikap at lumago bilang Kristiyano. Ang tibay ng pananampalataya natin ay nakasalalay dito kaya kailangang magbasa tayo palagi ng Biblia, manalangin tayo ng walang patid, at sumunod tayo sa utos ng Diyos. Kapag ginawa natin ang mga ito, makakaya na din nating harapin ang mga pagsubok sa buhay dahil na rin kay Kristo na nagpapalakas sa atin.

.06 Personal mo na talagang gustong lumago sa ispiritwal mong buhay at ayaw mong tumanda na lamang na walang pinagkatandaan.

Ayaw mo rin syempreng tawaging batang mananampalataya kahit forty years old ka na ‘di ba? Hindi ka na rin mabubuhay ng pagatas-gatas lang, kailangan mo na syempre ng solid foods. Gusto mo na rin syempreng igalang ka bilang nakatatangdang miyembro ng iglesya at may sapat na karunungang maibabahagi sa iba. Gusto mo na rin syempreng magbigay ng matatalinong mga advice para sa mga kabataan. Gusto mo na ring maiprisinta ang iyong sarili at matawag na karapat-dapat sa pagkakatawag sa iyo ni Kristo. Sa bandang huli gusto mo na ring masabing,

“I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith.” (2 Timothy 4:7).

.07 At ang pinaka-importanteng dahilan so far ay, gusto mong maging kagaya ni Kristo.

Ito ang pinakamahirap sa lahat ng motibasyon pero huwag kang mag-alala sasamahan ka Niya sa bawat mong paghakbang.

“For in Him we live and move and have our being,” (Acts 17:28)

At makakaasa kang ang sinimulan Niya sa iyo ay tatapusin Niya,

“Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it to completion until the day of Christ Jesus,” (Philippians 1:6)

Siguro naman sa mga motibasyong nabanggit ay handa ka na muling magpatuloy sa iyong paglago sa ating Panginoong Hesus.

Ano pa ba, sa tingin mo, ang mga bagay na magbibigay sa iyo ng motibasyon upang lumago kay Hesus?

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!
This entry was posted in CHRISTIAN TAGALOG BLOGS, SHARING STRUGGLES , Shaping Spiritual Solutions! and tagged , , . Bookmark the permalink.

1 Response to TT10: 7 Mahahalagang Motibasyon upang Magpatuloy ka sa iyong Paglagong Ispiritwal

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.