TT12: Can the Lord Trust you with Unhappy Experiences (and Can you Share them with Us)?

devotion

 “No longer do I call you servants, for the servant does not know what his master is doing; but I have called you friends, for all that I have heard from my Father I have made known to you” (John15:15).

Si Helen Rosevere ay isang British medical missionary sa Congo maraming taon na ang nakakaraan. Mayroon siyang matatag na pananampalataya at napakalaki ng kanyang tiwala sa Diyos.

Sa kabila nito, inabuso siya, pinagsamantalahan at tinrato ng brutal.

Sa huli sinabi niya sa sarili, “Kailangan kong tanungin ang sarili ko ng ganito na para bang ang tanong na ito’y mula sa Panginoon, ‘Kaya mo pa ba akong pasalamatan dahil pinagtiwalaan kita ng ganyang mga masasakit na karanasan kahit hindi ko sinasabi sa iyo ang mga dahilan?’”

Ikaw ba? Pwede ka rin bang pagtiwalaan ng mga pribadong karanasan?

*

Lately, my friends and I gathered in one birthday party. Isa sa aming mga kaibigan ay galling pa sa Manila and she’s the one na nag-invite sa amin sa birthday party na’yun ng pamangkin niya.

As usual, we have some chitchat until napadako ang usapan sa mga personal na bagay in our marriages.

Syempre pa dahil tactless naman talaga ako at minsan ay pabida na rin siguro, I revealed a lot ng mga family secrets ko. Actually, now lang naman ito nangyari after four years because honestly, I am not that at home with them pa before. But that night, I became more open and honest about my life.

I believe God trusted me with some unhappy experiences in order that I can share them with others who will benefit from it. Hindi lang sa nakakatulong na ako sa iba, naihihinga ko rin naman ang mga sama ng loob ko at nahe-heal ako deep within.

What are friends for, kung hindi mo sila masasabihan ng mga secrets, right? And paano magtatagal ang relationship kung hindi kami  magiging honest sa isa’t isa?

Pero sa totoo lang, mahirap din palang isantabi ang takot na baka i-tsismis ka nila, nevertheless, dito ko malalaman if the friendship is worth keeping or not. Ang mahalaga, natuto akong magtiwala.

Anyway, one of my friends says, “Naka-relate naman ako sa kwento mo, Jen. Gagawin ko nga rin ‘yan.” And this comment made me feel better. Nakakatuwang ang pagiging open ko ay nakakatulong naman sa iba, somehow.

Jesus have told us everything he heard from His Father because He treated us as His friends.

Aren’t we supposed to be like Him also? Can we trust our friends enough to tell them our secrets?

But what if one of your friends had spread your story to others before, can you still trust a friend?

The Bible says, “Confess your sins to one another, and pray for one another, that you may be healed” (James 5:16). Kapag kasalanan na ang pinaguusapan mukhang mahirap ng sabihin kasi napaka-sensitibo na nito, pwede na nitong sirain ang pagkatao mo once na madulas si friend at masabi ito sa iba. Pero malinaw ang Bible, I-confess, ipanalangin… para ano? “That you may be healed.” Isang bagay na mangyayari lamang kapag open tayo sa iba.

So, pwede rin ba kitang pagtiwalaan ng mga sensitibo at masasakit kong karanasan… at mga kasalanan?

P.S.

For more tips about openness, please visit me here. Thank you for reading and may you join me on my Facebook page. I love to hear from you.

God Bless You All!

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!
This entry was posted in CHRISTIAN TAGALOG BLOGS, SHARING STRUGGLES , Shaping Spiritual Solutions! and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to TT12: Can the Lord Trust you with Unhappy Experiences (and Can you Share them with Us)?

  1. Pingback: My Article Read (10-8-2015) | My Daily Musing

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.