TT13: Gossip needn’t be False to be Evil

devotion for today

“You shall not go around as a slanderer among your people, and you shall not stand up against the life of your neighbor: I am the Lord,” (Leviticus 19:16).

Isang babae and nagkuwento ng kaunti niyang nalalaman tungkol sa kanyang kapitbahay. Ngunit hindi niya inaasahang sa kakaunting panahon ay lalaganap ang kwentong iyon sa buong bayan. Labis na nasaktan ang taong involve sa kwento at sobra din itong nalungkot.

Isang araw, nalaman ng babae na hindi totoo ang ipinagkalat niyang tsismis tungkol sa kanyang kapitbahay. She was very sorry kaya nagpunta siya sa isang kilalang ermitanyo na magaling magpayo tungkol sa ganitong mga bagay. Gusto niya kasing malaman kung ano pa kaya ang magagawa niya para maayos ang damage na nagawa niya sa kanyang kapitbahay.

Sinabi ng matalinong matanda na bumili siya ng manok sa palengke, sabihin niya sa tindero na patayin ito at pagkatapos ay isa-isa niyang ihuhulog sa kalsada ang mga balahibo nito habang naglalakad siya pauwi sa bahay. Hindi niya maintindihan ang ipinagagawang iyon ng matanda pero sa pagnanais niya na maayos ang nagawa niyang gulo ay sinunod niya pa rin niya ito.

Kinabukasan, nagbalik siya sa matanda para sabihing nagawa na niya ang lahat ng mga bilin nito. Ang sabi ng matanda, “O sege, ngayon naman ay bumalik ka at pulutin mong lahat ang mga balahibo ng manok na inihulog mo sa daan.”

Binalikan ng babae ang daan na pinaghulugan niya ng mga balahibo pero dahil sa inilipad na ng hangin ang mga ito at hindi na niya makita pa, tanging dalawang piraso na lamang ng mga balahibo ang naibalik niya sa matanda.

“Nakita mo na,” ang sabi nito, “Kay daling maghulog ng mga balahibo sa daan pero mahirap na itong kalaping muli. Kapareho din iyan ng ginawa mong pagkakalat ng tsismis, madaling magkalat pero hindi madaling bawiin ang lahat ng iyong mga sinabi.”

Kumusta mga kapatid!

Isang bagay lang ang dapat nating tandaan tungkol sa tsismis… GOD HATES IT! Kaya dapat mo rin itong iwasan. Isa ito sa mga ikinagagalit ng Diyos at nabibilang ito sa mga mabibigat na kasalanan ng Bibliya. Pinahahalagahan ng ating Panginoon ang pangalan ng mga mahal niya kaya ayaw niyang may sisira sa kanilang reputasyon.

Kaya naman kung talagang mahal mo si Kristo, hindi ka gagawa ng anumang bagay na ikagagalit niya. Hindi ka magkakalat ng tsismis at hindi ka rin makikinig sa mga tsismis.

Hindi ito madaling gawin lalo na sa atin na ang tsismis ay itinuturing na yatang isang masayang libangan. Lahat tayo ay interesado sa buhay ng iba at kapag walang-walang mapagkwentuhan ay tuwang-tuwa naman tayong malaman ang istorya ng mga artista at mga pulitiko. Tutal nga naman public figures sila hindi ba?

But just the same, tsismis pa rin ang mga ito na dapat iwasan gaano man kahirap. (On my blog you can read some suggestions on how to avoid gossip. If you’re interested you can read it here).

Sufficed it to say na ang tsismis ay nakakasira ng mga pagkakaibigan, nakakapagpawala ng tiwala, nakakasakit ng damdamin, hindi magpapatulog sa iyong kaibigan sa gabi, nakaka-stress at nakakawala ng gana sa pagkain. Kung kulang pa ang mga dahilang ito para magbago ka, heto iiwan ko sa iyo ang quote na ito from the letter sent by a listener  of Laura Schlesinger:

“Before you repeat a story, ask yourself, Is it true? Is it fair? Is it necessary? If not shut up!”

‘Til Next!

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!
This entry was posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS, SHARING STRUGGLES , Shaping Spiritual Solutions! and tagged , . Bookmark the permalink.

5 Responses to TT13: Gossip needn’t be False to be Evil

 1. Pingback: My Article Read (11-16-2015) | My Daily Musing

 2. Kristi Ann says:

  Jesus Christ said: “Thou Shalt love your neighbor as thyself”!! Jesus Christ also said love the sinner hate the SIN!!

  Jesus ( Yeshua ) Christ is KING of kings, LORD of lords, HE is the ALPHA and OMEGA, the FIRST and the LAST, HE is the BEGINNING and the END!! Hallelujah and Maranatha!!

  Our True GOD’S LOVE is from the FATHER who art in HEAVEN ABOVE FOREVERMORE through HIS SON Jesus ( Yeshua ) Christ!!

  Love Always and Shalom Everyone,

  Kristi Ann

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.