TT37: A Tagalog Devotional about God’s Answer to our Prayers

God-answer

“Hear my prayer, O God; give ear to the words of my mouth.” – Psalms 54:2

May dalawang bagay na nagpapahirap sa akin sa gabi bago ako matulog. Dalawang bagay na nagbibigay kirot sa puso ko sa tuwing iniisip ko. Dalawang tinik sa lalamunang kay tagal ko nang ipinagdarasal na sana’y tumigil na.

Pero tila hindi ako pinakikinggan ng Diyos.

Hindi na ba Siya nakikinig sa akin? Pagod na ba Siya na pakinggan ako? May kasalanan nga kaya akong nagiging dahilan kung bakit nagiging bingi na Siya sa aking mga kahilingan?

Sa kabila nito, hindi pa rin ako napapagod na manalangin ng paulit-ulit dahil alam kong maaring ang sagot na hinihintay ko ay “oo,” “hindi,” o “maghintay ka lang.”

Maaring hindi ko nakikita ang ginagawa ng Diyos sa ngayon, pero alam kong kumikilos Siya. Ano’t anuman ang maging kasagutan alam kong para ito sa aking ikabubuti at sa ikabubuti ng mga taong ipinapanalangin ko.

Kung nagdaranas ka ng ganito at tila parang hindi ka na pinakikinggan ng Diyos, huwag ka sanang mabahala. Hindi Siya nagbabago sa iyo.  Sadyang ang paghihintay ay kabahagi ng ating pagiging Kristiyano. Hindi lahat ng ating mga panalangin ay natutugunan ng madalian.

Alalahanin mo sanang umabot ng 400 taon bago pinakinggan ng Diyos ang mga kahilingan ng Kanyang mga anak na pinahihirapan sa Ehipto. Umabot rin ng 40 taon bago sila nakapasok sa Canaan. Kinailangan ang ganoon katagal na paghihintay bago nasagot ang kanilang mga kahilingan. Bakit? Dahil sadyang nagtatalaga ang Diyos ng tamang panahon para sa lahat.

Kapatid, hindi mahalaga ang paghihintay kung alam mo namang pagdating ng sagot na hinihintay mo ay magiging lubos ang iyong kagalakan. Kung alam mo namang walang iniisip ang Diyos para sa iyo na hindi para sa iyong ikabubuti. Kung alam mo namang hindi ka mabibigo sa Kanya.

Makakapaghintay ka pa ba?

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!
This entry was posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to TT37: A Tagalog Devotional about God’s Answer to our Prayers

  1. Pingback: TT37: A Tagalog Devotional about God’s Answer to our Prayers | Daily Bread

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.