Tt40: When the Employer doesn’t Care (a Tagalog Devotional)

be-joyful-for-blog-with-label

Basahin:  Deuteronomy 24:14

“You shall not oppress a hired servant who is poor and needy, whether he is one of your countrymen or one of your aliens who is in your land in your towns

Buong akala ko’y maayos ang lahat. Buong akala ko’y pinahahalagahan nila ang serbisyo ng aking asawa na matagal nang tapat naglilingkod sa kanila. Hindi pala.

Matapos ang isang araw na absent sa trabaho para makapaglipat ng gamit sa Manila, isang text ng kanyang among babae ang natanggap namin na nagsasabing anumang oras ay pwede niyang patalsikin ang aking asawa sa trabaho nito. Nasaktan ako ng labis at muling natakot sa aming haharaping pakikipagsapalaran kung saka-sakali sa malayong lugar.

Hindi kaya dadalhin lang namin ang aming mga anak doon para maghirap? Walang kasiguruhan. Paano kung bigla na lamang kaming talikuran ng kanyang mga amo na nangakong babayaran ang aming bahay na titirahan?

Ngunit pinananatag ko ang aking sarili. Inalala ko ang aking pangako kay Jesus na saan man Niya kami dalhin, susunod kami. Inalala kong hindi nga pala sa mga amo ng aking asawa nakaatang ang aming kapalaran kung hindi sa Diyos na nangakong hindi kami iiwan ‘ni pababayaan man.

Sadyang may mga employer na hindi nagpapahalaga sa kanilang mga empleyado gaano man ito katapat o katagal na naninilbihan sa kanila. Wala tayong magagawa sa mga taong ito liban na lamang manatiling ang ating pananaw ay hindi lamang tayo naglilingkod sa kanila kung hindi sa Diyos. Mas magandang isiping ginagamit lamang sila ng Diyos para sa ating ikabubuti. Sila lamang ang avenue ng Diyos upang i-provide tayo ng ating pangangailangan.

Sa ganitong punto, hindi tayo dapat na umasa ng husto sa kanila para sa ating kinabukasan sapagkat anumang oras, ang ating Panginoon ay nakahandang palitan sila ng ibang mas makakapag-provide pa sa atin ng ating pangangailangang materyal.

Ang Diyos lamang ang ating tunay na pinaglilingkuran at hindi ang tao kaya naman ang ating bawat paglilingkod ay kailangang maging exceptional… karapat-dapat lamang sa Hari ng mga hari.

Kung may employer kang walang puso at pinagbabantaan kang tatanggalin ka sa trabaho sa kabila ng iyong katapatan, magalak ka, kapatid! Tiyak na inihahanda na ng Diyos ang susunod na employer na magpapahalaga sa iyo at magbibigay sa iyo ng higit sa iyong inaasahan… o, baka naman, may isang negosyong mas nababagay sa iyo upang maging isa kang huwarang employer.

Anuman ang mangyari, kapatid, sa Kanya lang tayo aasa.

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!
This entry was posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS and tagged , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Tt40: When the Employer doesn’t Care (a Tagalog Devotional)

  1. Pingback: Tt40: When the Employer doesn’t Care (a Tagalog Devotional) | Daily Bread

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.