TT50: The Promise of God to those who are Abandoned

cbquote

Ikaw na iniwan ng iyong mga magulang, asawa, mga kapatid, mga kaibigan at mga kamag-anak, may pangako sa iyo ang Diyos…

“Kayo’s magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot, ni mangilabot sa kanila; sapagkat and Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo; hindi ka Niya iiwan ni pababayaan ka Niya.” (Deut. 31:6)

Huwag ka na sanang malungkot talikuran ka man ng buong mundo sapagkat ang Diyos ay nasa iyo. Huwag ka na sanang mag-alinlangan pa kahit hindi mo nakikita ang Diyos. Tayo na hinirang ay dapat lamang sumamba sa Ispiritu at katotohanan.

Alalahanin mo sanang sa presensya ng Diyos walang sinumang anak Niya ang Kanyang ina-abandona.

Magpatuloy ka sana ng may buong pananampalatayang sasamahan ka Niya sa lahat ng oras, sa iyong paglakad sa masalimuot at punum-puno ng pagsubok na mundo.

At sa oras na wala na sa iyo ang lahat, malaman mo sanang sapat na ang Diyos para pumuno sa lahat ng kakulangan sa iyong buhay.

Personal na Panalangin

Panginoon, nais ko pong pasalamatan ka sa iyong pangakong hindi mo ako iiwan, pababayaan at palagi mo akong sasamahan. Higit ko pong kailangan ang pangako mong ito ngayon sapagkat nag-iisa ako. Lahat ng mga mahal ko sa buhay ay iniwan ako, lahat sila’y abala sa kani-kanilang mga buhay at tila nakalimutan na nila ako. Ngunit ikaw, Ama, ay hindi marunong lumimot. Malilimutan ng ina ang kanyang anak ngunit hindi mo ako makakalimutan.

 Ama, patuloy ko pong panghahawakan ang sinabi mong ito sa akin hanggang makumbinsi ang mapag-alinlangan kong puso na narito ka nga at totoo ka.

Ito po ang aking samo’t dalangin sa pangalan ni Hesus na aking Panginoon at Tagapagligtas. Amen!

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!
This entry was posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to TT50: The Promise of God to those who are Abandoned

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.