TT54 A Tagalog Devotional: Tahanan ng Pag-ibig

christianblessings123

“Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanan.” – I John 3:18

Napakadaling makarinig ng maaanghang na salita ang aking asawa at mga anak. Mga salitang kailanman ay ayaw kong sabihin sa ibang tao, pero sa kanila, ganoon na lamang kadaling pakawalan ko ang mga iyon.

Kay daling bitawan ang mga kantyaw, pang-uuyam, at kritisismo sa aking pamilya at i-save ang mga magagandang papuri para sa iba.

Kung tutuosin, hindi ko na mabilang ang mga pagkakataong nasaktan ko sila. Hindi ko na rin mababawi pa ang mga iyon kung nabaon na sa mga isip at puso nila ang mga masasakit na salitang binitiwan ko na.

Pero nagising na lamang ako isang umaga na itinatanong sa sarili ko ang ganito, “Kung hindi ako ang magmamahal sa kanila, sino?”

Sa tuwing ikinikwento ng aking asawa ang mga pagmamalupit sa kanya ng kanyang mga among intsik sa pamamagitan ng mga masasakit na salita at pambibintang, hindi ko maiwasang masaktan kahit normal naman sa akin na gawin din ang ganoon sa kanya.

Sa tuwing makikita kong nakikipag-kaibigan ang aking anak sa kanyang mga bagong ka-klase at hindi siya pinapansin ng mga ito, labis din akong nasasaktan kahit pa nga ilang ulit ko rin siyang binabalewala sa bahay.

Sa tuwing sinisigawan ng kanyang guro ang aking bunsong anak sa mumunti nitong pagkakamali, pakiramdam ko’y kinukurot ang aking puso kahit ang totoo’y mas madalas ko rin naman siyang sinisigawan sa bahay.

Ang totoo, malupit ang mundong ito para sa aking pamilya kaya nga dapat na hindi na rin ako maging malupit sa kanila. Hindi ba?

Dapat lamang na punuin ko ng pagmamahal, papuri, at pagpapahalaga ang aking tahanan upang dito man lamang ay madama nilang may lugar pa rin pala sa mundong ito kung saan minamahal sila.

Lugar na tunay na may ispiritu ni Kristo na magpapadama sa kanilang mayroon kapayapaan, may pag-ibig at may pagsusuportahan  sa lugar na tangi nilang inuuwian matapos ang maghapong pakikipagsapalaran.

Panginoon, nais ko pong maging tahanan ng pag-ibig at papuri ang aming bahay para sa aking pamilya. Nais ko pong maipadama sa kanila na dito ay wala silang dapat na alalahanin at walang masasamang salita silang maririnig lalong-lalo na kung mula sa akin.Sana po, pagdating sa aking tahanan, tanging ang positibong pananaw lang at maayos pakikitungo sa pamilya ang siyang mamayani.

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!
This entry was posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to TT54 A Tagalog Devotional: Tahanan ng Pag-ibig

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.