TT56: Panlulumo (Discouragement)

 

healing-1

Ngayon lang ako naka-encounter ng training na napakahirap sa buong buhay ko. Maghapon kaming nag-iisip. Maghapon kaming paulit-ulit na tinatanong. Paulit-ulit na pinipiga ang aming mga isip at paulit-ulit kaming kinakabahan every time na tatayo kami sa harapan isa-isa para ipaliwanag ang aming mga activities.

Sa totoo lang nakakapaiyak lalo na sa isang tulad ko na matagal ng naging stay-at-home mother at ngayon lang muli sumubok na magtrabaho sa kumpanya. Nagipit kami ng husto at ito ang nagbunsod sa akin para magtrabaho.

Hindi ko kinaya ang ipinapagawa sa akin na baguhin ang mga mali-mali kong pronunciation. Hindi ko kayang maituwid ang dila ko. Dahil dito, hindi ako nai-endorse sa HR agad-agad, kinailangan ko pang mag-training muli sa susunod na linggo.

Hindi ko alam kung makakaya ko pa.

“Bakit ka nanlulumo, oh kaluluwa ko? At bakit ka nababagabag sa loob ko? Umasa ka sa Diyos: sapagkat pupuri pa ako sa kanya na siyang kagalingan ng aking mukha at aking Diyos.”

Hindi pa ako nanlumo ng ganoon ngunit wala akong ibang tinatawagan kung hindi Siya na laging umaalalay sa akin. Naniniwala akong kahit pa ang mga lugar na pinupuntahan ko, o mga bagay na ginagawa ko gaano man ito kahirap… lahat ay hindi mangyayari kung hindi Niya kalooban.

Hindi ko alam kung makakapasa pa ako sa susunod na Linggo, ang tangi ko lamang alam ay magaganap anuman ang nais Niya anuman ang mangyari.

Umaasa lamang ako sa mga hakbang na itinuturo Niya sa akin sa bawat araw.

Purihin Siya!

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!
This entry was posted in A CLICK A BLESSING TODAY and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to TT56: Panlulumo (Discouragement)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.