TT58: Nagpapatawad ang Diyos (God Forgives)

god-forgives

(Tagalog Translation)

“At pupulutin ng isang taong malinis ang mga abo ng guyang bakang babae at ilalagay sa labas ng kampamento sa isang dakong malinis; at iingatan ukol sa kapisanan ng mga anak ni Israel na pinakatubig para sa karumihan: handog nga para sa kasalanan.” (Mga Bilang 19:9)

~ * ~

May mga seremonyang ipinagagawa ang Diyos sa mga taga-Israel upang alisin ang kanilang mga kasalanan. Madalas, kinakailangan nilang pumatay ng isang hayop ayon sa ibig ng Diyos at ialay ito sa Kanya. May mga nakalaan ding sapat na panahon at mga kautusang dapat sundin bago sila tuluyang nalilinis at napapatawad ng Diyos.

Magkaganoon man, noon at ngayon, nagpapatawad ang ating Diyos.

Nakakalungkot isiping sa ating bansa ngayon, tila nakakalimutan na ang pagpapatawad at pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Batid nating lahat ang bilang at dami ng mga taong namamatay araw-araw dahil lamang sa sila ay naligaw ng landas. Bagaman, naniniwala akong ang ilan sa kanila ay may pag-asa pa sanang magbago ngunit hindi na nabigyan ng pagkakataon.

Totoong tayo ay uhaw sa katarungan at kapayapaan. Ngunit ito ba talaga ang tamang paraan? Batid nating ang hinahanap nating pag-asa at kapayapaan ay tanging sa Diyos lamang natin makikita. Ngunit para tayong mga taga-Israel noong panahon na sumigigaw ng “Ipako sa Krus!” “Patayin siya!” Kahit batid nating ang dapat lamang na humusga ay ang Diyos at wala ng iba.

Sa kabila ng lahat ng ito, nagpapatawad ang Diyos.

Iyan ang malinaw na katotohanang hindi natin maitatanggi. Tayo, lalo na sa panahon ngayon ay nasa ilalim ng biyaya. Malaya tayong makalalapit sa Diyos anumang oras o araw para makamit ang hinahangad nating kapatawaran.

Maaari tayong manalig na gaano man katindi ang ating mga kasalanan, maging kasing-itim man ito ng gabi,  hindi kamatayan ang kabayaran nito pagdating sa Diyos. Kaya niya tayong linisin para maging kasing puti ng niyebe at maging karapat-dapat sa kanyang kadakilaan.

Kapatid, nagpapatawad ang Diyos.

Lumapit ka lang sa Kanya.

(New Living Translation)

“Then someone who is ceremonially clean will gather up the ashes of the heifer and deposit them in a purified place outside the camp. They will be kept there for the community of Israel to use in the water for the purification ceremony. This ceremony is performed for the removal of sin.” (Numbers 19:9)

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!
This entry was posted in A CLICK A BLESSING TODAY and tagged , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to TT58: Nagpapatawad ang Diyos (God Forgives)

 1. ptl2010 says:

  Thank you Jennifer for your encouragement to your country men and women around the would in your blogs posted here on ChristianBlessings. The Lord’s richest blessings be on you and your family.

  • Jennifer says:

   ChristianBlessings is one of my ministry blog right now and I thank you, too for understanding that there are times when I cannot post on time. I am now a working mom with a changing schedule. Nevertheless, I am trying my best always to post here as a committed Christian. Please bear with me.

   • ptl2010 says:

    Praise God He understands and requires us to do our best with a dedicated heart and He takes over to fulfil His plans for lives who are touched. His burden is light because He bears it with us! Hallelujah!

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.