TT61: Diskriminasyon sa Trabaho (Discrimination at the Workplace)

download-1

Isa ang ating Senadorang si Leila de Lima sa nagsasabing nagdaranas siya ng diskriminasyon mula sa ating Pangulo na ayon sa kanya ay galit sa mga “babae.” Kagaya niya, tayo man ay nakadarama rin ng diskriminasyon sa ating mga trabaho at sariling komunidad…

Hindi lamang mental pressure ang nararanasan natin sa trabaho, karaniwan din dito ang emotional pressure na nadarama natin sa tuwing tayo ay nadi-diskrimina dahil sa…

Pakiramdam natin ay hindi tayo bagay sa isang grupo o lugar.

Pinagtutulungan tayo.

Napagbibintangan sa mga bagay na hindi naman natin ginagawa.

Napagtsi-tsismisan.

Napaglalaruan.

May mas mababang educational attainment kaysa sa iba.

May mas kakaunting working experiences.

Pagiging pinaka-matanda sa grupo at…

Dahil sa mahirap ka lamang.

Sakali mang may ganito tayong pakiramdam sa ating trabaho, narito ang ilang mga paalala para atin itong mapaglabanan.  Tandaan nating ang ganitong mga damdamin ay hindi dapat na binabalewala dahil sa kalaunan ay magdudulot ito ng hindi maganda sa ating performance sa trabaho at maging sa ating mga kapwa empleyado.

.01 Imbitahin natin ang Diyos sa ating mga trabaho. Si Hesus ay mabuting kaibigan na maaari nating pagsabihan ng lahat ng ating mga hinaing sa buhay. Sa Kanya, makadarama ka ng kapayapaan dahil tiyak na nauunawaan Niya ang iyong kalagayan. Hayaan mong Siya ang iyong maging tanging kakampi sa lahat ng oras dahil siguradong hindi ka Niya iiwan o tatalikuran, “Ang kaibigan ay umiibig sa lahat ng panahon, at ang kapatid ay ipinanganak na ukol sa kasakunaan.” (Kawikaan 17:17)

“A friend loveth at all times, a brother is born for adversity.” (Proverbs 17:17)

.02 Alalahanin nating hindi nagtatangi ang Diyos. Sinabi sa aklat ng mga Gawa ang ganito, “At ibinuka ni Pedro ang kanyang bibig, at sinabi, Tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao:”

“Then Peter opened his mouth, and said, Of a truth I perceive that God is no respecter of person:” (Acts 10:34)

Maaaring ang ating mga Boss at maging mga kasamahan natin sa trabaho ay pawang namimili, hindi naman ganoon ang ating Diyos. Mahal Niya tayo, anuman o sinuman tayo. May pera man o wala, may maganda mang damit o wala, may mataas mang edukasyon o wala at may edad man o bata. Hindi nagmamaliw ang Kanyang pag-ibig anuman ang kalagayan natin sa buhay.

.03 Sa paningin ng Diyos, tayo ay pantay-pantay, “Walang Judio o Griego man, walang alipin o Malaya man, walang magiging lalake o babae man; sapagka’t kayong lahat ay iisa kay Cristo Jesus.” (Galatia 3:28)

“There is neither Jew nor Greek, there is neither bond nor free, there is neither male nor female: for ye are all one in Christ Jesus.” (Galatians 3:28)

.04 Hindi pinapanigan ng Diyos ang mga taong nagdi-discriminate ng iba. Sinabi sa Colosas 3:25 ang ganito, “Sapagka’t ang gumagawa ng masama ay tatanggap ng ayon sa masama sa kaniyang ginawa; at walang itinatanging mga tao.” (Mga Taga-Galacia 3:28)

“But he that doeth wrong shall receive for the wrong which he hath done: and there is no respect of persons.” (Galatians 3:28)

Muli, kung nakararanas ka ng discrimination, maliit man o malaking uri nito, tandaan mo sanang hindi ka nag-iisa sa mga panahong hinaharap mo ang ganitong pagsubok. Kung mawala man ang lahat, kung talikuran ka man ng lahat, at kung maging ang iyong mga Boss ay hindi nagpapahalaga sa iyo, palagi kang may puwang sa paningin ng Diyos natin na hindi marunong magtangi ng mga tao.

Gawin mo lang sana sa bawat araw ang trabahong nakaatang sa iyo ng maayos. Alalahanin mong sa lahat ng trabaho o larangan ng buhay, laging mayroon mas magaling kaysa sa iyo. Laging may mas nakaaangat kaysa sa iyo. Hindi dahilan ito para mag-self-pity. Unawain mo ang iyong sarili at pahalagahan mo ang kakayahang mayroon ka. I-improve mo ito ng paunti-unti. Huwag kang mainggit. Higit sa lahat, huwa mong hangarin ang mga papuri ng tao kung hindi ang papuri ng Diyos na Siyang pinaka-mataas sa lahat.

Advertisements

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!
This entry was posted in CHRISTIAN TAGALOG BLOGS and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.