TT62: Hindi laging may Bagyo (Storms are not for Always)

rain-275314_960_720

Sunud-sunod ang pagpasok ng malalakas na bagyo ngayon sa ating bansa at kahit na hindi namin ito direktang nararanasan sa Metro Manila, alam kong may mga lugar na kung saan maraming nagdurusa dahil dito.

Habang naglalakad ako sa labas pauwi galling sa aking trabaho, hindi ko maiwasang titigan ang mga dekorasyong pamasko na isinasabit ng mga naglalakihang Malls. Ang mga kumukutitap na mga ilaw ay nagpapaalala sa akin na sa kabila ng mga kalamidad tuloy pa rin ang maagang selebrasyon ng pasko para sa ating lahat.

At oo nga pala, nagpapaalala rin ang mga ilaw na ito ng mga masasayang pasko namin noon. Paskong sana ay ganoon pa rin ngayon kung kailan napakaraming unos na dumarating sa  aming buhay. Ang bawat isang unos ay pawang mas tumitindi sa bawat araw. Binubunot nito kahit na ang kahuli-hulihang ugat  ng aking pananampalataya na nakabaon sa kaila-ilaliman ng aking puso.

Ang mga luhang tumutulo sa mga mata ko ngayon ay parang walang hanggang ulang kasama ng bagyo. Kung sadyang nauubos ang mga luha, matagal na sigurong  naubos ang mga luha ko. At mabuti pa nga siguro ang bagyo, tumitila… pero ang problema sa buhay ko, parang wala ng katapusan.

Problemang relasyon at problemang pinansyal. Kung minsan, akala ko malapit ng matapos pero heto at may bago na namang nagbabadyang problema. Kung kalian akala ko makakabangon na ako, hindi pa pala. May mga pagkakataon ng naitatanong ko kung bakit nangyayari ito kung kalian pa napakalapit ko sa Diyos.

Naitatanong ko na rin kung hanggang kalian ako magpapatawad sa kasalanang paulit-ulit na ginagawa sa akin. O sadya bang may kakayahan ang tao na paulit-ulit na masaktan, masugatan at pagkatapos  gumaling ang mga pilat ay masusugat muli?

Isang payo mula sa aking ama ang minsang nagpatibay ng aking damdamin, “Sinumang nagdala sa iyo sa iyong kinalalagyan ay Siya ring tutulong sa iyo para malagpasan mo ang lahat.” Kilala ko ang tinutukoy niya, si Kristo.

“Hindi dumarating sa inyo ang anumang tukso (pagsubok) kundi yaong matitiis ng tao: datapwat tapat ang Diyos, na hindi niya itutulot na kayo’y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito’y inyong matiis.” (1 Cor. 10:13)

There hath no temptation taken you but such as is common to man: but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able; but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it.” – 1 Corinthians 10:13

Kay gandang pangako hindi ba? Pangakong gusto kong panghawakang muli kahit pa maging ang aking mga palad man ay punung-puno na rin ng mga sugat …

Ah, kay gandang pagmasdan ang ningning ng nalalapit na kapaskuhan. Narito ako ngayon sa lugar na may pinakamasayang pasko sa Plilipinas… and Metro Manila.

At bakit ko naman pangungunahan ang inihahanda ng Diyos para sa akin kapalit ng aking mga pagsusumikap? Maaaring nasa kadiliman kami sa ngayon pero naniniwala pa rin akong hindi ito panghabang panahon.

At ito ay siguradong ganoon din sa mga taong nagdaranas ng mabibigat na unos sa kanilang buhay.

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!
This entry was posted in A CLICK A BLESSING TODAY and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to TT62: Hindi laging may Bagyo (Storms are not for Always)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.