TT63: Huwag kalimutan ang Diyos (Don’t Forget God)

child1

Tuwang-tuwang tinanggap ng aking anak ang mga candies na bigay sa kanya ng mga teller ng Union Bank. Trick or treat, namimigay talaga sila ng mga candy dahil sa pagdiriwang ng All Saints at All Soul’s Day sa Pilipinas.

Ang katuwaan sa mga mata ni Hywell ay parang kagaya rin ng kaligayahang nadarama ko ng mga oras na iyon. Kung siya kasi ay tumanggap ng mga candy, ako naman ay tumanggap ng unang malaki-laking sweldo buhat sa kumpanyang aking pinagta-trabahuhan.

Ang maliit na sweldo ay pawang napalaking biyaya na sa amin sa ngayon. Patunay na nagbibigay ang Diyos at hindi Siya nagpapabaya. Patunay na hindi lamang puro paghihirap ang natatamo namin, kung hindi pati na kaligayahan.

Speaking of kaligayahan, matapos kong makuha ang aking sweldo ay nagtungo kami sa Venice Piazza para ipasyal ang mga bata. Isa itong libreng paglilibang para sa amin. Sapat ng makita ang naggagandahang mga tanawin doon at kumain ng pizza ng salu-salo.

Nakabili rin naman ako ng mga damit para maisuot ko sa work pati na isang lipstick at eyeliner.

Simpleng mga bagay sa loob ng isang araw na sinulit namin ng aking pamilya dala ang pusong puno ng mga pangamba at takot mula sa mga nagdaang buwan ng mga pagsubok.

Naalala ko tuloy ang sinabi sa aklat ng Deuteronomy 8:10-18 para sa mga taga-Israel:

“At kakain ka, at mabubusog ka, at iyong pupurihin ang Panginoon mong Dios dahil sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa iyo.

 Mag-ingat ka na baka iyong makalimutan ang Panginoon mong Diyos, sa hindi mo pagtupad ng kaniyang mga utos, at ng kaniyang mga kahatulan, at ng kaniyang mga palatuntunan, na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito:

Baka pagka ikaw ay nakakain at nabusog, at nakapagtayo ng mabubuting bahay, at iyong natahanan; At pagka ang iyong mga bakahan at ang iyong mga kawan ay dumami at ang iyong pilak at ang iyong ginto ay dumami at ang lahat ng tinatangkilik mo ay dumami;

Ay magmataas ang iyong puso, at iyong malimutan ang Pnginoon mong Diyos, na naglabas sa iyo sa lupain ng Egipto, sa bahay ng pagkaalipin;

Na siyang pumatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na tinatahanan ng mga makamandag na ahas at mga alakdan, at uhaw na lupa, na walang tubig; na siyang naglabas sa iyo ng tubig mula sa batong pingkian;

Na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang, na hindi nakilala ng iyong mga magulang; upang kaniyang mapangumbaba ka, at kaniyang subukin ka, na pabutihin ka sa iyong wakas:

At baka iyong sabihin sa iyong puso, Ang aking kapangyarihan at ang lakas ng aking kamay ang siyang nagbigay sa akin ng kayamanang ito.

Kundi iyong alalahanin ang Panginoon mong Dios, sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanang; upang kaniyang papagtibayin ang kaniyang tipan na kaniyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya nga sa araw na ito.”

Personal ang dating sa akin ng mga talatang ito dahil sa dalawang punto:

  1. Dumarating ang mga pagsubok para matutuhan natin ang magpakumbaba.
  2. Kailangang pagdaanan natin ang mga pagsubok para maihanda tayo sa napakalaking biyayang ipagkakaloob sa atin ng Ama sa hinaharap.

Madaling malusutan ang pang-una dahil talaga namang magiging humble ka dahil sa mga mabibigat na pagsubok. Sa pangalawang punto bumagsak ang mga taga-Israel, noong sila ay makatanggap na ng napakalaking biyaya mula sa Diyos. Doon na nila Siya tinalikuran.

Kaya naman naisip kong kahit sa kakaunting biyaya, marapat lamang na ipagdiwang namin ito ng aking pamilya. Totoong nagdanas kami ng malabis na hirap at deserving din naman kaming maging masaya. Sa kabila nito, alam naming hindi palaging masaya at malungkot ang buhay. Patas itong ipinagkakaloob ng Ama.

Kailangan lamang maging open kami sa kung anuman ang kalooban Niya sa bawat araw at matutuhan naming tanggapin ang bawat sitwasyon ng may pagpapasalamat.

Ang mahalaga, sa hirap at ginhawa… hindi natin nakakalimutan ang Diyos.

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!
This entry was posted in CHRISTIAN TAGALOG BLOGS and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to TT63: Huwag kalimutan ang Diyos (Don’t Forget God)

  1. rinarosetugade says:

    Reblogged this on Rina Rose and commented:
    Napakaganda ang etong devotion na eto.Sarili kong testimonial din eto.Glory to God.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.