TT64: Paano mo tinatrato ang iba? (How do you treat others?)

people-799493_960_720

Alam na alam nating mga nagtatrabaho na may mga pagkakataong hindi tayo tinatrato ng tama ng iba.

May mga pagkakataong dahil sa katayuan natin sa buhay, tayo ay tinatrato na parang alipin. Madalas kaysa hindi na tayo ay namumura, napagsasalitaan ng masama, napagbabantaang tatanggalin sa trabaho at hindi napapasweldo ng tama.

Tunay na hindi madali ang ganitong sitwasyon. Nakaka-stress. May mga pagkakataon pa ngang halos ayaw mo ng magtrabaho dahil sa mga ganitong pangyayari ngunit kinakailangan mong tiiisin alang-alang sa mga mahal mo sa buhay.

Sa unang dalawang buwan ko sa trabaho, makailang beses na rin akong namura ng mga Kano. Hindi ako makapaniwala sa kanilang mga ugali kahit pa nga sinasabi ng iba na natural lamang sa kanila ang ganoon. Ginagawa nila ang lahat para makuha ang gusto nila kahit pa imposible na itong mangyari. Idinadaan nila sa galit at pagbabantang magsusumbong sa mga mas nakakataas o ipapatanggal kami sa trabaho.

At ako naman ay kagat-labing nakikinig na lamang, nakikiusap, nagbabakasakaling maunawaan. Idinadaan ko na lamang sa panalangin ang lahat.

Ang ugaling masama ay hindi dapat na itinuturing na normal lamang. Ang masamang ugali ay kasalanan. Ang maling pagtratong ginagawa natin sa iba ay pagtratong ginagawa natin sa Diyos .

Sa Mathew 25:40 ay sinabi ang ganito, “At sasagot ang Hari at sasabihin sa kanila, Katotohanang sinasabi ko sa inyo, Yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa.”

Ang ating kapwa ay ating kapwa pa rin kahit isa lamang siyang mahirap o nasa mas nakakababang posisyon kaysa sa atin.

Lahat tayo ay pantay-pantay sa paningin ng Diyos.

Kaya naman para maging patas ang lahat, sinabi ni Kristo sa atin na “Mapalad” tayong mga inaapi sapagkat para sa atin ang “Kaharian ng Diyos.”

Sa paningin Niya, tayo pa rin ang mas mahalaga at ang tunay na kaawa-awa ay ang mga taong walang alam kung hindi ang pahalagahan ang kanilang sarili, ang kanilang posisyon, at kanilang mga kayamanan.

Purihin ang Diyos!

 

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!
This entry was posted in CHRISTIAN TAGALOG BLOGS and tagged , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to TT64: Paano mo tinatrato ang iba? (How do you treat others?)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.