TT67: Kanino ka naglilingkod? (Who do you serve?)

clerk-18915_960_720

Sa trabaho, pagkatapos kong tanungin ang supervisor namin tungkol sa aking ginagawa, pa-sarkastiko niyang sinabi sa akin ang ganito:

“Ako, walang anak. Si R, walang anak eh ikaw? Intindihin mong mag-isa ang trabaho mo…” It is another way of saying that your life and your family’s depends only in your salary. Ansakit ‘no? This person kasi, grabe ang tiwala niya sa sarili niya dahil napagsikapan niya ang buhay niya and he made it to the top because of it.

Still, I would argue that our lives do not depend on our salary and on our positions and on how high we have achieved in school and in our companies. Without God, you are still nothing! Tama na natutulungan mo ang pamilya mo. Tama na nabibili mo ang mga kaibigan mo. Tama na hindi ka nagigipit dahil umaapaw ang pera mo because of your position in the company… But to think that everything happens because of YOU is a very foolish thing.

Your brilliantness together with your position will going to fade once the company dissolve.  Lahat ng tinatangkilik mo ay temporary lamang. Lahat ‘yan ay lilipas…

This is why the Bible reminded us na mag-ipon ng kayaman sa langit. Doon, hindi yan iipisin. Doon hindi ‘yan dadagain.  Ibibilang Niyang kayaman ang pagtulong sa kapwa at ang pagiging mabait sa iba o maging ang pagsisikap mo for the Kingdom of God.

And unless that you remember who gives you all things, at the end of it all you will remain as miserable as you are before, perhaps even worst! I know that you seek happiness through nightlife, through your barkadas and through all that your money can buy… Alam ko ‘yan dahil galling din ako diyan noon and I can tell you, kapag lumipas na ang isang happenings malungkot ka na naman and in order for you to be happy again, magsi-seek ka ulit ng another happenings. Inuman, kantahan, sayawan, at iba pang mga karimarimarim na gawain na magpapasaya lamang sa iyo for a little while.

The truth is, tinatakpan lamang nito ang kahungkagan sa loob mo but it will never really satisfy you nor even give you peace. You will still feel hollow within!

I am proud to say na hindi ako naglilingkod sa tao, hindi ako naglilingkod sa kumpanya na mayroon ako ngayon, naglilingkod ako sa Diyos na Siyang may hawak ng aking seguridad. Hindi ako kumakapit sa sweldo na kayang ibigay ng aking kumpanya sapagkat alam kong ginagawa lamang silang daluyan ng pagpapalang mula sa aking Ama sa langit. Sa kanilang pananaw hawak nila ang kinabukasan ko at ng aking mga anak. Sa kanilang pananaw, patay-gutom kaming umaasa lamang sa kanila na para bang nag-iisa lamang silang kumpanya sa mundo.

Pero sa pananaw ko, ang Diyos na Siyang nagdala sa akin sa kumpanyang iyon–ang Diyos na kasama ko  sa panahon ng aking pag-a-apply hanggang sa kinalalagyan ko sa ngayon–ang Siya ring mag-iingat, magpo-provide, mag-aalaga at magsi-secure sa akin sa hinaharap. Strange as it may seems but I have proven it to myself many times na hindi Niya kami iiwan at hindi Niya kami pababayaan.

So my loyalty and my service will forever be to Him and for Him.

Sino ba ang pinaglilingkuran mo?

19 “Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. 20 But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. 21 For where your treasure is, there your heart will be also.” – Matthew 6:19-21

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!
This entry was posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to TT67: Kanino ka naglilingkod? (Who do you serve?)

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.