TT69: Hindi ka kabilang sa mundong ito (You do not belong to this world)

hands-1287115_960_720

Nakikita mo ba kung paano kumikilos ang mundo? Kung paano itong kumakampi sa kasamaan habang tumatagal ang panahon?

Kung paanong ang ilang mga kumpanya ay pumapanig sa mga customer na masasama ang ugali at lumilimot sa mga customer nila na may mabubuting puso at loyal sa kanilang kumpanya?

Kung paanong tinatanggihan ng mundo ang bawat mong pagsusumikap na ipahayag ang Salita ng Diyos.

At kung paanong inilalagay na lamang sa kanilang mga kamay ang kamatayan?

Oh, huwag ka na sanang magulat pa o masaktan. Hindi ito ang iyong mundo. Hindi ka nababagay dito. Tayo ay pawang naglalakbay lamang… pawang naririto para sa misyong hanapin ang mga nawawalang tupa ng Diyos. Dahil dito tayo ay aayawan ng mundo.

Patuloy nilang lalayuan ang ilaw na ating pinagsisikapang itaas.

Pero huwag kang mag-aalala, nagawa na ni Hesus na pagtagumpayan ang mundong ito and we are more than conquerors through Him.

Huwag sana tayong manghinanawang ipagpatuloy ang ating pakikipagtunggali sa kasamaan at sa paninindigan sa kabutihan. Kung si Hesus nga ay tinanggihan ng daigdig na ito, tayo pa kaya?

Ngunit ang bawat nating pagpapagal ay may nakalaang biyaya… at ang lahat ng mga panunuligsa, panlalait, at pananakit sa atin ay hindi pa maikukumpara sa karangyaang naghihitay sa atin sa langit.

“I consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us.” – Romans 8:18

Advertisements

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!
This entry was posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS and tagged , . Bookmark the permalink.

2 Responses to TT69: Hindi ka kabilang sa mundong ito (You do not belong to this world)

  1. Pingback: TT69: Hindi ka kabilang sa mundong ito (You do not belong to this world) — ChristianBlessings | thedreamyactiveinertbrain

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.