TT72: Is all in the World Really Unfair?

tql10

“He that loveth his life shall lose it; and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal.”

John 12:25

I love to question others and with all honesty, ginagawa ko ito just to show them na magaling ako. So during my training I questioned my Coach kung bakit magkaiba ang features ng dalawang shavers sa parehong murang halaga, nausal ko tuloy na “It’s unfair.” Hindi ko akalaing sasabihin niya sa akin ang ganito bilang sagot sa pagiging mahadera ko, “Jennifer, everything in the world is unfair.” My heart sank.

Here is the person I admire. A person who has a big salary and a higher position in our company. But look how he views the world. It is one big UNFAIR WORLD for him.

Hindi ko masisisi si Coach kung lumaki siya sa ganitong kalakaran ng mundo kaya naging mantra na niya ang “All in the Worls is Unfair.” Naiintindihan ko naman siya dahil maging ako ay nakakaranas ng unfairness sa buhay at sa trabaho. Nariyan ng kahit anong gawin ko mababa pa rin ang nakukuha kong QA Scores. Nariyan ng mapunta kami sa bahay na triple ang singil ng koryente at tubig. Maging sa paaralan ng aking anak, lagi siyang behind sa pagtingin ng kanyang mga guro. Nagkahiwalay ang mga magulang ko. Natanggal sa trabaho ang asawa ko. Bedridden na ang lola ko… pero lalam mo ba? Hindi ko kailanman nadamang pinabayaan kami ng Diyos. Unfair ang mundo kasi si Satanas naman talaga ang prinsipe ng sanlibutang ito, pero hindi unfair ang Diyos. What you sow is what you reap, ika nga sa Bibliya.

Hindi ko nadamang unfair Siya sa akin in fact, mMas aware pa nga ako sa Kanyang pagkalinga. Hinding-hindi ko na mabibilang pa ang mga panahon kung kailan Niya ako inabot sa aking mga kahinaan at kung kalian Niya ako tinulungan sa aking mga pangangailangan.

Ang totoo nga niyan,  kung naririto pa lang ako ay mapagbigay na sa akin ang ating Ama na nasa langit, how much more kapag naroroon na ako sa piling Niya?

Sana ay ganito rin ka-positibo ang iyong pananaw at hindi kagaya ng kay Coach.

“For what shall it profit a man, if he shall gain the whole world, and lose his own soul?

Mark 8:36

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!
This entry was posted in CHRISTIAN TAGALOG BLOGS and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to TT72: Is all in the World Really Unfair?

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.