Author Archives: Jennifer

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!

TT72: Is all in the World Really Unfair?

“He that loveth his life shall lose it; and he that hateth his life in this world shall keep it unto life eternal.” John 12:25 I love to question others and with all honesty, ginagawa ko ito just to show … Continue reading

Rate this:

Posted in CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , , , , | 1 Comment

TT71: What do you wish to change this year 2017?

“Who will change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself.” – Philippians 3:13 Like what I’ve said in my … Continue reading

Rate this:

Posted in CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , , | 2 Comments

TT70: Jesus was Born in Simplicity

“For to us a child is born… and He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, prince of Peace.” – Isaiah 9:6 I have four words to work out to in the coming year: Creativity, Frugality, Health and … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , , , , , | 2 Comments

TT69: Hindi ka kabilang sa mundong ito (You do not belong to this world)

Nakikita mo ba kung paano kumikilos ang mundo? Kung paano itong kumakampi sa kasamaan habang tumatagal ang panahon? Kung paanong ang ilang mga kumpanya ay pumapanig sa mga customer na masasama ang ugali at lumilimot sa mga customer nila na … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , | 2 Comments

TT68: Pagbibiro (Humor)

Matiyaga akong naglakad sa Market-market para maghanap ng aklat about humor. Matagal ko ng pinag-aaralan kung paano ako makakapagsulat na hindi heavy-drama even if about Christianity ang tema. What made me think of this is because it works in so … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , , | Leave a comment

TT67: Kanino ka naglilingkod? (Who do you serve?)

Sa trabaho, pagkatapos kong tanungin ang supervisor namin tungkol sa aking ginagawa, pa-sarkastiko niyang sinabi sa akin ang ganito: “Ako, walang anak. Si R, walang anak eh ikaw? Intindihin mong mag-isa ang trabaho mo…” It is another way of saying … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , , , , , | 1 Comment

TT67: Kahit sa gitna ng paghihirap… (Even in the midst of poverty…)

Habang hinihintay ang aking asawa sa kanyang pagkuha ng nalalabi naming pera sa bangko, hindi ko maiwasang hindi magtanong sa Diyos. Bakit nga naman hindi kung iyon na lang ang natitira kong pera at ang ATM kong iyon ay siguradong … Continue reading

Rate this:

Posted in CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , , , | 1 Comment

TT66:Family’s Leisure

  Hywell received a treat from the Union Bank tellers. His hand was then filled with candies as the customer who handed him those treats asked him, “What will you say?” I heard him shyly answered, “Thank you!” A few … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged | 1 Comment

TT65: Bukas na sulat para sa mga Kabataang Babae (An open letter for younger girls)

1 Corinthians 6:19 “What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not of your own?” “O hindi baga ninyo nalalaman na ang … Continue reading

Rate this:

Posted in CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , , , , , | 1 Comment

TT64: Paano mo tinatrato ang iba? (How do you treat others?)

Alam na alam nating mga nagtatrabaho na may mga pagkakataong hindi tayo tinatrato ng tama ng iba. May mga pagkakataong dahil sa katayuan natin sa buhay, tayo ay tinatrato na parang alipin. Madalas kaysa hindi na tayo ay namumura, napagsasalitaan … Continue reading

Rate this:

Posted in CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , , , | 1 Comment