Author Archives: Jennifer

About Jennifer

I am Jennifer, a Christian from the Philippines, a mother of two young boys, a wife, a lover of Jesus, a blogger, a writer, a self-made artist, a journaler, a coffee & doodles lover, and sometimes a poet by heart. Hey there, friend! I'm so thrilled you stopped by! I love working to be a purposeful stay-at-home mom and I wish to help others do the same. Welcome here!

TT63: Huwag kalimutan ang Diyos (Don’t Forget God)

Tuwang-tuwang tinanggap ng aking anak ang mga candies na bigay sa kanya ng mga teller ng Union Bank. Trick or treat, namimigay talaga sila ng mga candy dahil sa pagdiriwang ng All Saints at All Soul’s Day sa Pilipinas. Advertisements

Rate this:

Posted in CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , | 2 Comments

TT62: Hindi laging may Bagyo (Storms are not for Always)

Sunud-sunod ang pagpasok ng malalakas na bagyo ngayon sa ating bansa at kahit na hindi namin ito direktang nararanasan sa Metro Manila, alam kong may mga lugar na kung saan maraming nagdurusa dahil dito. Habang naglalakad ako sa labas pauwi … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY | Tagged , , , , , , , | 1 Comment

TT61: Diskriminasyon sa Trabaho (Discrimination at the Workplace)

Hindi lamang mental pressure ang nararanasan natin sa trabaho, karaniwan din dito ang emotional pressure na nadarama natin sa tuwing tayo ay nadi-diskrimina dahil sa… Pakiramdam natin ay hindi tayo bagay sa isang grupo o lugar. Pinagtutulungan tayo. Napagbibintangan sa … Continue reading

Rate this:

Posted in CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , , | Leave a comment

TT60: Seguridad sa Walang Hanggang Diyos (Security in our Everlasting God)

 “Ang walang hanggang Diyos ay iyong dakong tahanan, at sa ibaba’y walang hanggang mga bisig: At kaniyang itinutulak sa harap mo ang kaaway, at sinabi, Lansagin mo.” Deut. 33:27 Paano kung wala ng kasiguruhan sa iyong buhay? Paano kung ang … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , | 1 Comment

TT59: 5 Paalala sa Pagganap ng iyong Misyon sa Buhay (5 Reminders for your Mission in Life)

Namatay na ang isa sa mga hinahangaan nating tao, si Mirriam Defensor Santiago at ngayon nga ang kanyang libing sa Loyola Memorial Park . Kamakailan lang ay napanood ko sa TV ang kanyang asawa na nagpapahayag ng kanyang paghihinagpis dahil … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY | Tagged , , | 1 Comment

TT58: Nagpapatawad ang Diyos (God Forgives)

(Tagalog Translation) “At pupulutin ng isang taong malinis ang mga abo ng guyang bakang babae at ilalagay sa labas ng kampamento sa isang dakong malinis; at iingatan ukol sa kapisanan ng mga anak ni Israel na pinakatubig para sa karumihan: … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY | Tagged , , , | 4 Comments

TT57: Susuko ka na ba? (On Giving up)

Dumating ka na ba sa punto na parang ayaw mo na? Nangyari na ba na gigising ka isang umaga at parang ayaw mo nang bumangon dahil parang paulit-ulit na lamang ang mga pangyayari sa buhay mo? Walang pagbabago. Walang inaasahang … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY | Tagged , , | 1 Comment

TT56: Panlulumo (Discouragement)

  Ngayon lang ako naka-encounter ng training na napakahirap sa buong buhay ko. Maghapon kaming nag-iisip. Maghapon kaming paulit-ulit na tinatanong. Paulit-ulit na pinipiga ang aming mga isip at paulit-ulit kaming kinakabahan every time na tatayo kami sa harapan isa-isa … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY | Tagged , , , , , | 1 Comment

TT55: Trabaho (Job)

“Hindi kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti; huwag kang matakot, ni manglupaypay: sapagka’t ang Panginoon mong Dios ay sumasa iyo saan ka man pumaroon.” – Joshua 1:9 Napakalaki at napakatayog ng building na iyon sa Makati. Nakatayo … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , | 1 Comment

TT54 A Tagalog Devotional: Tahanan ng Pag-ibig

“Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanan.” – I John 3:18 Napakadaling makarinig ng maaanghang na salita ang aking asawa at mga anak. Mga salitang kailanman ay ayaw kong … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , , , , , | 1 Comment