Tag Archives: araw ng mga ama

TT46: Father’s Day Tagalog Devotional, Be a Vessel unto Honor for your Children’s Salvation

Basahin: 3 John 1:4 “Wala nang dakilang kagalakan sa ganang akin na gaya nito, na marinig na ang aking mga anak ay nagsisilakad sa katotohanan.” Sinabi ng aking ama, “Ang pinakamagandang regalong maibibigay mo sa iyong mga anak ay ang … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , , , | 3 Comments