Tag Archives: away from home

TT2: The Body is not meant for Sexual Immorality, but for the Lord

Isang binata ang lumapit sa isang doktor upang alamin ang kanyang pangkalusugang kalagayan. Nang tanungin ng doktor kung anong kanyang ikinababagabag, ganito ang kanyang sinabi, “Ako’y may amang taksil at lolo na taksil. Pinalaki ako ng mga taksil sa kanilang … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS, CHRISTIAN TEENS BLOGS | Tagged , , | 2 Comments