Tag Archives: Biblical Advice

TT8: Don’t be Afraid, What Man can Do to You?

Isang babae ang payapang nagda-drive ng kanyang sasakyan nang mapansin niyang kanina pa siya sinusundan ng isang truck. Naisip niyang mukhang napakalapit na sa kanya ng truck kaya binilisan niya ang pagpapatakbo ng kanyang sasakyan. Ang nakakapagtaka’y lalo naman siyang … Continue reading

Rate this:

Posted in CHRISTIAN TAGALOG BLOGS, SHARING STRUGGLES , Shaping Spiritual Solutions! | Tagged , , , | 2 Comments

TT6: “You Will, When you Believe in Jesus”

Ang mga scientist na taga Scotland ay sumubok na suhulan ang isang bata ng napakalaking halaga para lamang bumaba ito sa tuktok ng isang bangin habang nakatali ang kanyang katawan. Gusto ng batang magkaroon ng malaking halaga para sa kanyang … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS, SHARING STRUGGLES , Shaping Spiritual Solutions! | Tagged , , , | 3 Comments

TT3: Wherever You are…  that’s the Exact Place God Wants you to be

Isang lalaki ang inilagay sa isang monasteryo at binigyan ng pagkakataong magsalita ng dalawang kataga lamang sa loob ng limang taon. Matapos ang unang limang taon, siya’y ipinatawag upang sabihin ang kanyang dalawang kataga. Ang sinabi niya ay ganito, “Pagkain, … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS, CHRISTIAN TEENS BLOGS, SHARING STRUGGLES , Shaping Spiritual Solutions! | Tagged , | 2 Comments

Free, Free Indeed! (Independence Day – July 4th Devotional)

“We, therefore, the representatives of the United States of America, in General Congress, assembled, appealing to the Supreme Judge of the world for the rectitude of our intentions, do, in the name, and by the authority of the good people … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN LIFE AND THE WORD, SETTLED IN HEAVEN | Tagged , , , , | 2 Comments

HE LIFTS US UP: One Nation, Under God is What We Were Called to Be

As I think about our country… this scripture comes to me. For even it has a calling… to be what God wants it to be. For from our beginning… established many years ago… with freedom of worship… to spread God’s … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS, CHRISTIAN TEENS BLOGS, HE LIFTS US UP, SHARING STRUGGLES , Shaping Spiritual Solutions! | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | 8 Comments