Tag Archives: God’s promises

TT50: The Promise of God to those who are Abandoned

Ikaw na iniwan ng iyong mga magulang, asawa, mga kapatid, mga kaibigan at mga kamag-anak, may pangako sa iyo ang Diyos… “Kayo’s magpakalakas at magpakatapang, huwag kayong matakot, ni mangilabot sa kanila; sapagkat and Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , , , | 1 Comment

TT49: 6 na Benipisyo ng Pagme-memorya ng mga Pangako ng Diyos ( a God’s Promises Series)

Basahin: 2 Corinthians 7:1 “Yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu, na pasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos.” O anong ganda nga namang pagbulayan ang … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , , , , | 1 Comment

God’s promises

God promised Jesus many times in the days of Old. The Word was preserved through the pages of history to show faithful men what God promised. God’s promises can never be destroyed in any manner. His promises are the foundation … Continue reading

Rate this:

Posted in CHRISTIAN LIFE AND THE WORD | Tagged , , | 1 Comment

HE LIFTS US UP: A Bruised Reed… A Promise to the Abused

 This is a promise that all who have been abused and wronged in any way can stand on. God’s Word is Truth. He sees what is done to His children in secret where no human eyes can see. He sees … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS, CHRISTIAN TEENS BLOGS, HE LIFTS US UP, SHARING STRUGGLES , Shaping Spiritual Solutions! | Tagged , , , , , , , , , , , , , | 9 Comments

Rahab’s Extraordinary Faith

We can have the same faith Rahab had if we will trust God and His promises, simply because He said them. Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, ALL GOD'S PEOPLE, CHRISTIAN LIFE AND THE WORD, FAITH CHILD, GOD'S PROMISE - JESUS CHRIST, PRAISE THE LORD TESTIMONIES | Tagged , , , , , | 4 Comments