Tag Archives: kagipitan

TT67: Kahit sa gitna ng paghihirap… (Even in the midst of poverty…)

Habang hinihintay ang aking asawa sa kanyang pagkuha ng nalalabi naming pera sa bangko, hindi ko maiwasang hindi magtanong sa Diyos. Bakit nga naman hindi kung iyon na lang ang natitira kong pera at ang ATM kong iyon ay siguradong … Continue reading

Rate this:

Posted in CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , , , | 1 Comment