Tag Archives: overcoming the world

TT69: Hindi ka kabilang sa mundong ito (You do not belong to this world)

Nakikita mo ba kung paano kumikilos ang mundo? Kung paano itong kumakampi sa kasamaan habang tumatagal ang panahon? Kung paanong ang ilang mga kumpanya ay pumapanig sa mga customer na masasama ang ugali at lumilimot sa mga customer nila na … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY, CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , | 2 Comments