Tag Archives: pagtrato sa iba

TT64: Paano mo tinatrato ang iba? (How do you treat others?)

Alam na alam nating mga nagtatrabaho na may mga pagkakataong hindi tayo tinatrato ng tama ng iba. May mga pagkakataong dahil sa katayuan natin sa buhay, tayo ay tinatrato na parang alipin. Madalas kaysa hindi na tayo ay namumura, napagsasalitaan … Continue reading

Rate this:

Posted in CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , , , | 1 Comment