Tag Archives: Tagalog devotional

TT64: Paano mo tinatrato ang iba? (How do you treat others?)

Alam na alam nating mga nagtatrabaho na may mga pagkakataong hindi tayo tinatrato ng tama ng iba. May mga pagkakataong dahil sa katayuan natin sa buhay, tayo ay tinatrato na parang alipin. Madalas kaysa hindi na tayo ay namumura, napagsasalitaan … Continue reading

Rate this:

Posted in CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , , , | 1 Comment

TT63: Huwag kalimutan ang Diyos (Don’t Forget God)

Tuwang-tuwang tinanggap ng aking anak ang mga candies na bigay sa kanya ng mga teller ng Union Bank. Trick or treat, namimigay talaga sila ng mga candy dahil sa pagdiriwang ng All Saints at All Soul’s Day sa Pilipinas.

Rate this:

Posted in CHRISTIAN TAGALOG BLOGS | Tagged , | 2 Comments

TT58: Nagpapatawad ang Diyos (God Forgives)

(Tagalog Translation) “At pupulutin ng isang taong malinis ang mga abo ng guyang bakang babae at ilalagay sa labas ng kampamento sa isang dakong malinis; at iingatan ukol sa kapisanan ng mga anak ni Israel na pinakatubig para sa karumihan: … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY | Tagged , , , | 4 Comments

TT57: Susuko ka na ba? (On Giving up)

Dumating ka na ba sa punto na parang ayaw mo na? Nangyari na ba na gigising ka isang umaga at parang ayaw mo nang bumangon dahil parang paulit-ulit na lamang ang mga pangyayari sa buhay mo? Walang pagbabago. Walang inaasahang … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY | Tagged , , | 1 Comment

TT56: Panlulumo (Discouragement)

  Ngayon lang ako naka-encounter ng training na napakahirap sa buong buhay ko. Maghapon kaming nag-iisip. Maghapon kaming paulit-ulit na tinatanong. Paulit-ulit na pinipiga ang aming mga isip at paulit-ulit kaming kinakabahan every time na tatayo kami sa harapan isa-isa … Continue reading

Rate this:

Posted in A CLICK A BLESSING TODAY | Tagged , , , , , | 1 Comment